NL | EN

Schiphol Travel Taxi

Annuleringsservice

Klik hier voor een printbare versie

Schiphol Business Taxi hanteert gunstige annuleringsvoorwaarden zoals vermeld in de algemene voorwaarden van Schiphol Business Taxi. Hoewel de financiële consequenties voor de klant tot een minimum zijn beperkt, kan het verschuldigde bedrag, met name bij annulering binnen 48 uur, aanzienlijk zijn. Bij annulering tot 48 uur voor vertrek zijn 10% administratie kosten verschuldigd, binnen 48 uur voor vertrek vindt geen restitutie plaats. Ook als de heenreis wel heeft plaatsgevonden en de klant kan géén gebruik maken van Schiphol Business Taxi op de terugreis, wordt het gehele bedrag berekend. 

Schiphol Business Taxi biedt de service om tegen een geringe vergoeding het financiële risico van een vaak onplezierige annulering uit te sluiten. De kosten bedragen per boeking € 2,- voor een enkele reis en € 3,50 bij een retour reis. 

A.
De klant kan een beroep doen op restitutie indien om één van onderstaande redenen géén gebruik kan worden gemaakt van Schiphol Business Taxi:

 1.  Om medische redenen:
  1.1 Ernstige ziekte of overlijden van reizende(n) of familie in 1e of 2e graad.
  1.2 Zwangerschap van reizende of partner.
  1.3 Het op doktersadvies af moeten zien van de reis van reizende, partner of meereizend familielid.
 2. Inbraak in woning of het verlies van de voor de reis benodigde reisbescheiden op de dag van reizen.
 3. Het door reisorganisatie annuleren dan wel wijzigen van geboekte (groeps-) reis of vlucht wat tot gevolg heeft
 4. dat reizende géén gebruik kan maken van de geboekte reis en derhalve ook niet van Schiphol Business Taxi.
 5. Het, buiten de schuld van reizende, partner of familielid, niet verkrijgen van een visum voor het land van bestemming.
 6. Werkloosheid als gevolg van onvrijwillig ontslag van reizende of partner in de periode tussen boeking en reizen.
 7. Het dringend aanwezig moeten zijn vanwege schade aan persoonlijke eigendommen of op bedrijf of werkkring.

B.
Onder restitutie in bovenstaand artikel wordt verstaan:

 1. Bij annulering vóór 48 uur voor vertrek wordt de gehele reissom gerestitueerd; de klant is géén 10% 
  administratiekosten verschuldigd, tenzij het een deelannulering betreft.
 2. Bij annulering binnen 48 uur wegens één van in artikel A genoemde redenen zal 100% van het betaalde bedrag worden gerestitueerd, tenzij het een deelannulering betreft.
 3. Bij een deelannulering (klant heeft wel gebruik gemaakt van de heenreis, maar de terugrit komt te vervallen wegens één van in artikel A genoemde redenen) is de klant slechts de prijs van een enkele reis verschuldigd in plaats van de kosten van een retour.


C. 
Aanvullende bepalingen:

 1. Onder de reizende wordt verstaan de persoon op wiens naam de boeking bij Schiphol Business Taxi bekend is.
 2. Deze service kan slechts in combinatie met en gelijktijdig met een boeking voor Schiphol Business Taxi worden afgesloten. De algemene voorwaarden van Schiphol Business Taxi zijn in beginsel van toepassing.
 3. Artikelen A en B zijn aanvullend op artikel 10 van de algemene reisvoorwaarden Schiphol Business Taxi.
 4. Bij verzoek tot restitutie dient de klant kopieën van bewijsstukken bij te voegen.
 5. Indien noodzakelijk kan Schiphol Business Taxi verzoeken aanvullende bewijsstukken te overleggen.
 6. Reizende blijft, ook na het boeken van de annuleringsservice, verantwoordelijk om Schiphol Business Taxi zo spoedig mogelijk op de hoogte stellen van eventuele gewijzigde retourvlucht of retour datum. Zie Algemene Voorwaarden Schiphol Business Taxi.
 7. Indien de reizende van de retourrit géén gebruik kan maken dient Schiphol Business Taxi hiervan zo tijdig mogelijk, doch uiterlijk 4 uur voor aanvang van het vervoer, op de hoogte te worden gesteld.
 8. Ten aanzien gestelde in lid 7 en 8 zijn overmacht situaties uitgezonderd.
 9. Indien wegens een andere dan in artikel A genoemde bijzondere oorzaak géén gebruik kan worden gemaakt van Schiphol Business Taxi, is het ter beoordeling van Schiphol Business Taxi of restitutie zal plaatsvinden.
 10. Het te restitueren bedrag zal nooit hoger zijn dan het voor de boeking (ritprijs) aan Schiphol Business Taxi verschuldigde bedrag.
 11. Restitutie dient schriftelijk te worden aangevraagd bij Schiphol Business Taxi, o.v.v. Annuleringsservice, Postbus 357, 8260 AJ Kampen, Nederland. 

Voordelen Schiphol Travel Taxi

 • Geen gesleep met koffers
 • Vanaf uw deur tot aan de vertrekhal
 • 24 uur per dag, 7 dagen per week
 • Door heel Nederland (m.u.v. Wadden-eilanden)
 • Gemakkelijk en veilig betalen met iDEAL of credit card
 • Uw keuze: gedeelde of privé taxi.

Schiphol Travel Taxi

Wel zo makkelijk wel zo zeker

Schiphol Travel Taxi haalt u thuis op en zet u voor de vertrekhal af, 24 uur per dag, 7 dagen per week. Vanaf elke plaats in Nederland*, van en naar Schiphol, Rotterdam, Eindhoven en andere regionale luchthavens.