NL | EN

Schiphol Travel Taxi

Disclaimer

Disclaimer en Privacystatement
Deze internetsite wordt u aangeboden door Schiphol Travel Taxi BV. Op de inhoud van deze site (alle teksten, beelden, geluiden en programmatuur) heeft Schiphol Travel Taxi de intellectuele eigendomsrechten, waaronder het auteursrecht. Van deze site mag niets worden gekopieerd en/of veranderd zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van Schiphol Travel Taxi BV.

Aansprakelijkheid
Schiphol Travel Taxi zet zich in voor juiste en actuele informatieverstrekking op de site, maar kan geen garanties geven voor nauwkeurigheid en volledigheid. Schiphol Travel Taxi aanvaardt derhalve geen aansprakelijkheid voor (vermeende) directe, indirecte of andere schade, voortvloeiend uit het bezoeken van (of het niet kunnen verkrijgen van toegang tot) deze site, of die het gevolg mocht zijn van gebreken in de juistheid en/of volledigheid van de op de website beschikbare informatie.

Hyperlinks
Bepaalde hyperlinks in onze site kunnen u brengen naar sites van derden. Schiphol Travel Taxi aanvaardt geen enkele aansprakelijkheid voor de daar aangeboden informatie.

Privacystatement
Schiphol Travel Taxi vindt het van essentieel belang dat de persoonlijke gegevens van onze klanten op de Schiphol Travel Taxi website met de grootst mogelijke zorgvuldigheid worden behandeld en beveiligd. Voorop staat dat wij ons in alle gevallen houden aan de eisen die de Wet bescherming persoonsgegevens stelt.

Schiphol Travel Taxi gebruikt de persoonsgegevens om de volgende diensten te leveren:
Gegevens over het gebruik van de site en de feedback die we krijgen van onze bezoekers helpen ons om onze site en diensten verder te ontwikkelen en te verbeteren. Met uw toestemming gebruiken wij uw gegevens om u per e-mail te informeren over onze dienstverlening dan wel die van onze aandeelhouders. Verder hebben wij uw gegevens nodig om door de u bestelde diensten en eventuele after sales uit te voeren. Daarnaast houdt Schiphol Travel Taxi periodiek een klanttevredenheidsonderzoek. Schiphol Travel Taxi heeft de exclusieve toegang tot de persoonsgegevens.

Geen gebruik van gegevens door derden
Schiphol Travel Taxi stelt uw gegevens niet ter beschikking aan derden. Ook zullen uw gegevens niet worden verkocht. Schiphol Travel Taxi is soms bij wet verplicht om persoonsgegevens te verstrekken. Mocht zich dat voordoen, dan zullen wij ons uiteraard ook bij deze wettelijke verplichting houden aan de eisen zoals deze door de Wet bescherming persoonsgegevens zijn vastgesteld.

Klikgedrag
Op de website worden algemene bezoekgegevens bijgehouden. Het doel hiervan is om de inrichting van de website te optimaliseren, zodat Schiphol Travel Taxi haar dienstverlening verder kan optimaliseren.

Gebruik van Cookies
Op deze website worden door Schiphol Travel Taxi algemene bezoekgegevens bijgehouden om de belangstelling voor de verschillende onderdelen van de site te meten. Hierdoor kan Schiphol Travel Taxi de website aanpassen aan de belangstelling en ervaringen van bezoekers. Schiphol Travel Taxi maakt gebruik van cookies om de algemene bezoekgegevens bij te houden en de toegang tot en de werking van de website voor u gemakkelijker te maken. Een cookie is een klein bestand dat op de harde schijf van uw computer wordt opgeslagen. Het uitzetten van cookies zal uw gebruik van onze website en diensten sterk beperken.

Privacybeleid van derden
Op de website van Schiphol Travel Taxi treft u een aantal links aan naar andere, niet bij Schiphol Travel Taxi behorende, websites. Schiphol Travel Taxi kan geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop deze partijen omgaan met persoonsgegevens. Tevens kan Schiphol Travel Taxi geen verantwoordelijkheid dragen met betrekking tot de wijze waarop partijen omgaan met uw persoonsgegevens indien u uw Schiphol Travel Taxi geboekt heeft via een derden site. Wij adviseren u daarom om u altijd op de hoogte te stellen van het privacybeleid van deze partijen of om contact met hen op te nemen voor een nadere toelichting op hun beleid rond het gebruik van persoonlijke gegevens.

Vragen
Heeft u naar aanleiding van deze informatie nog specifieke vragen of opmerkingen over ons privacybeleid, dan kunt u via de contact pagina contact met ons opnemen.

Wijzigingen
Schiphol Travel Taxi behoudt zich het recht voor om, waar nodig, wijzigingen aan te brengen in het privacystatement. Dit beleid zal echter nimmer in strijd zijn met de eisen zoals deze zijn gesteld in de Wet bescherming persoonsgegevens. 

The benefits

  • No need to carry bags
  • From your own front door to the departure hall
  • 24 hours a day, 7 days a week
  • Throughout the Netherlands (except for the Wadden Islands)
  • Easy and safe to pay with iDEAL or credit card
  • Your choice: shared or private taxi

Schiphol Travel Taxi

Very easy certainly so

 Schiphol Travel Taxi picks you up at home and drops you off in front of the departure hall, 24 hours a day, 7 days a week. From anywhere in the Netherlands *, to and from Schiphol, Rotterdam, Eindhoven and other regional airports